terms-of-use

KULLANIM ŞARTLARI
OwODark botunu kullanmadan önce lütfen bu Hizmet Koşullarını ("Şartlar", "Hizmet Koşulları") dikkatlice okuyun").
Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanımınız, bu Koşulları kabul etmeniz ve bunlara uymanız şartına bağlıdır. Bu Koşullar, Hizmete erişmek veya Hizmeti kullanmak isteyen tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğerleri için geçerlidir. Hizmetimiz, gösterge tablosuna sahip bir uyumsuzluk botudur. Premium aboneliğimiz bota ek özellikler sağlar.
Hizmete erişerek veya Hizmet'i kullanarak bu Şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Şartların herhangi bir kısmına katılmıyorsanız, Hizmete erişim izniniz yoktur.
Satın Alma İşlemleri
Mevcut herhangi bir ürünü veya Hizmeti Hizmet aracılığıyla ("Satın Alma") satın almak istediğinizi varsayalım. Bu durumda, kredi kartı numaranız, kredi kartınızın son kullanma tarihi ve fatura adresiniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Satın Alma işleminizle ilgili belirli bilgileri sağlamanız istenebilir.
(i) herhangi bir Satın Alma işlemiyle bağlantılı olarak herhangi bir kredi kartını/kartlarını veya diğer ödeme yöntemini/yöntemlerini kullanma konusunda yasal hakkınız olduğunu; ve (ii) bize sağladığınız bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu.
Hizmet, ödemeyi ve Satın Almaların tamamlanmasını kolaylaştırmak için üçüncü taraf hizmetleri kullanabilir. Bilgilerinizi göndererek, bize Gizlilik Politikamıza tabi olarak bu üçüncü taraflara bilgi verme hakkını vermiş olursunuz.
Ürün veya hizmetin mevcudiyeti, ürün veya hizmetin açıklamasında veya fiyatındaki hatalar, siparişinizdeki hata veya diğer nedenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir zamanda siparişinizi reddetme veya iptal etme hakkımız saklıdır.
Dolandırıcılık veya yetkisiz veya yasa dışı bir işlem olduğundan şüpheleniliyorsa siparişinizi reddetme veya iptal etme hakkını saklı tutarız.
Kullanılabilirlik, Hatalar Ve Yanlışlıklar
Hizmetteki ürün ve hizmet tekliflerini sürekli olarak güncelliyoruz. Hizmetle ilgili bilgilerin güncellenmesinde ve diğer web sitelerindeki reklamlarımızda gecikmeler yaşayabiliriz. Hizmetle ilgili bilgiler hatalar veya yanlışlıklar içerebilir ve tam veya güncel olmayabilir. Ürünler veya hizmetler yanlış fiyatlandırılmış, yanlış tanımlanmış veya Hizmette mevcut olmayabilir ve Hizmette bulunan herhangi bir bilginin doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti edemeyiz.
Bu nedenle, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin bilgileri değiştirme veya güncelleme ve hataları, yanlışlıkları veya eksiklikleri düzeltme hakkımız saklıdır.
Diğer Web Sitelerine Bağlantılar
Hizmetimiz, OwODark'a ait olmayan veya OwODark tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlere bağlantılar içerebilir.


 

OwODark herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur ve hiçbir sorumluluk üstlenmez. Bu kuruluşların/kişilerin veya web sitelerinin tekliflerini garanti etmiyoruz.


 

OwODark bu tür içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya kaynaklandığı iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. veya bu tür üçüncü taraf web siteleri veya hizmetleri aracılığıyla.


 

Ziyaret ettiğiniz üçüncü taraf web sitelerinin veya hizmetlerinin hüküm ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanızı önemle tavsiye ederiz.


 

Bu nedenle, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin bilgileri değiştirme veya güncelleme ve hataları, yanlışlıkları veya eksiklikleri düzeltme hakkımız saklıdır.


 

Sonlandırma
Hizmete erişiminizi, Şartların ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, önceden bildirimde bulunmadan veya yükümlülük altına girmeden derhal sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.
Şartların doğası gereği fesihten sonra da geçerli olması gereken tüm hükümleri, mülkiyet hükümleri, garanti feragatnameleri, tazminat ve sorumluluk sınırlamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere fesihten sonra da geçerli olacaktır.
Tazminat
OwODark'u ve lisans sahibini ve lisans verenlerini ve çalışanlarını, yüklenicilerini, temsilcilerini, görevlilerini ve yöneticilerini tüm iddialara, zararlara, yükümlülüklere, kayıplara, yükümlülüklere, maliyetlere veya borçlara ve giderlere karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zararlarını karşılamayı kabul edersiniz. (avukat ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), a) Hizmeti kullanımınız ve erişiminizden veya b) bu ​​Koşulların ihlalinden kaynaklanan veya kaynaklanan.
Feragatname
Hizmeti kullanımınızın riski tamamen size aittir. Hizmet, "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" temelinde sağlanır. Hizmet, zımni ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme veya performans süreci dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın sağlanır.
OwODark yan kuruluşları, bağlı kuruluşları ve lisans verenleri, a) Hizmetin kesintisiz, güvenli veya herhangi bir zamanda veya yerde kullanılabilir olacağını; b) herhangi bir hata veya kusur düzeltilecektir; c) Hizmetin virüslerden veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olması veya d) Hizmeti kullanmanın sonuçları gereksinimlerinizi karşılayacaktır.
İstisnalar
Bazı yargı bölgeleri, belirli garantilerin hariç tutulmasına veya dolaylı veya arızi zararlar için sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir.
Uygulanacak Hukuk
Bu Şartlar, kanunlar ihtilafı hükümleri dikkate alınmaksızın Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.


 

Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız, bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, geri kalan hükümler yürürlükte kalacaktır. Bu Koşullar, Hizmetimizle ilgili sözleşmemizi teşkil eder ve Hizmetle ilgili olarak daha önce yapmış olabileceğimiz tüm sözleşmelerin yerine geçer ve onların yerine geçer.


 

Değişiklikler
Kendi takdirimize bağlı olarak, bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutarız. Bir revizyon önemliyse, yeni şartların yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce bildirimde bulunacağız. Önemli bir değişikliği neyin oluşturduğu, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirlenecektir.


 

Herhangi bir revizyon yürürlüğe girdikten sonra Hizmetimize erişmeye veya Hizmetimizi kullanmaya devam ederek, revize edilen şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Yeni şartları kabul etmiyorsanız, Hizmeti artık kullanamazsınız.