privacy-policy

Bu sayfa, Hizmetimizi kullandığınızda kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımız ve bu verilerle ilişkilendirdiğiniz seçimler hakkında sizi bilgilendirir.

Verilerinizi Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bu politika kapsamında bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, Hüküm ve Koşullarımızdakilerle aynı anlamlara sahiptir.


 

#Tanımlar Hizmet
 

Kişisel Veriler, bu verilerden (ya da elimizde bulunan ya da elimizde olması muhtemel olan diğer bilgilerden) kimliği belirlenebilecek yaşayan bir birey hakkındaki veriler anlamına gelir.
 

#Kullanım verisi


 

Kullanım Verileri, Hizmet tarafından veya Hizmet altyapısından otomatik olarak toplanan verilerdir (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi).


 

#Çerezler


 

Çerezler, cihazınızda (bilgisayar veya mobil cihaz) depolanan küçük dosyalardır.


 

#Veri kontrolü


 

Veri Sorumlusu, herhangi bir kişisel bilginin hangi amaçlarla ve nasıl işlendiğini belirleyen (tek başına veya müştereken veya diğer kişilerle birlikte) gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Bu Gizlilik Politikası için Kişisel Verilerinizin Veri Denetleyicisiyiz.


 

Veri İşlemcileri (veya Hizmet Sağlayıcıları)


 

Veri İşlemcisi (veya Hizmet Sağlayıcı), Veri Denetleyicisi adına verileri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Verilerinizi daha etkin bir şekilde işlemek için çeşitli Hizmet Sağlayıcıların hizmetlerini kullanabiliriz.


 

Veri Sahibi (veya Kullanıcı)


 

Veri Sahibi, Hizmetimizi kullanan yaşayan herhangi bir bireydir ve Kişisel Verilerin konusudur.


 

#Bilgi Toplama ve Kullanım


 

Size Hizmetimizi sunmak ve geliştirmek için çeşitli amaçlarla birkaç farklı türde bilgi topluyoruz.

Toplanan Veri Türleri Kişisel veri

Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri bize sağlamanızı isteyebiliriz ("Kişisel Veriler"). Kişisel olarak, tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:


 

E-posta adresi

IP Adresiniz


 

#Çerezler ve Kullanım Verileri


 

Verilerinizi sizinle haber bültenleri, pazarlama veya promosyon materyalleri ve ilginizi çekebilecek diğer bilgiler için iletişime geçmek için kullanabiliriz. Bizimle iletişime geçerek bu iletişimlerin herhangi birini veya tamamını almaktan vazgeçebilirsiniz.


 

#Kullanım verisi


 

Hizmete nasıl erişildiği ve kullanıldığı hakkında da bilgi toplayabiliriz ("Kullanım Verileri"). Bu Kullanım Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokolü adresi (ör. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Hizmetimizin sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre gibi bilgileri içerebilir. benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri. Bunların hepsi Google tarafından saklanır, biz değil. E-posta adreslerini gelecekte yalnızca kayıtlı kullanıcılara Hizmetimiz hakkında e-posta göndermek için kullanabiliriz.


 

#İzleme ve Çerez Verileri


 

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri tutmak için tanımlama bilgileri ve benzer izleme teknolojileri kullanıyoruz.


 

Çerezler, benzersiz bir anonim tanımlayıcı içerebilen az miktarda veri içeren dosyalardır. Çerezler, bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızda saklanır. İşaretler, etiketler ve komut dosyaları gibi diğer izleme teknolojileri de bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi iyileştirmek ve analiz etmek için kullanılır.


 

Tarayıcınıza tüm tanımlama bilgilerini reddetmesi veya bir tanımlama bilgisinin ne zaman gönderildiğini belirtmesi için talimat verebilirsiniz. Ancak çerezleri kabul etmezseniz Hizmetimizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz.


 

Kullandığımız Çerez örnekleri: Oturum Çerezleri. Sitemizde Discord'da oturum açmanızı sağlamak için Oturum Çerezlerini kullanıyoruz. Ayrıca, daha iyi bir kullanıcı deneyiminin nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi edinmemize ve gelişmemize yardımcı olması için genel istatistiksel veriler için çerezleri kullanan Google Analytics'i de kullanıyoruz.


 

#Veri Kullanımı -OwODark, toplanan verileri çeşitli amaçlarla kullanır:


 

Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek için


 

Size servisimizdeki değişiklikler hakkında bilgi vermek


 

Bunu yapmayı seçtiğinizde Hizmetimizin etkileşimli özelliklerine katılmanıza izin vermek için


 

Müşteri desteği sağlamak


 

Hizmetimizi iyileştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler toplamak.


 

Hizmetimizin kullanımını izlemek için


 

Teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve ele almak


 

Bu tür bilgileri almamayı seçmediğiniz sürece, daha önce satın aldığınız veya sorduğunuz ürünlere benzer sunduğumuz diğer ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında size haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sağlamak için.


 

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı


 

Avrupa Ekonomik Alanı'ndan (AEA) iseniz, OwODark'un bu Gizlilik Politikasında açıklanan kişisel bilgileri toplaması ve kullanması için yasal dayanak, topladığımız Kişisel Verilere ve bunları topladığımız özel bağlama bağlıdır.


 

OwODark Kişisel Verilerinizi şu nedenlerle işleyebilir:


 

Sizinle bir sözleşme yapmamız gerekiyor


 

Bunu yapmamıza izin verdiniz.


 

İşleme meşru menfaatlerimiz dahilindedir ve haklarınız bunu geçersiz kılmaz.


 

Ödeme işleme amaçları için


 

Yasalara uymak Verilerin Saklanması


 

OwODark, Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi tutmamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde Verilerinizi saklayacak ve kullanacağız.


 

OwODark ayrıca Kullanım Verilerini dahili analiz amacıyla saklayacaktır. Kullanım Verileri, bu verilerin Hizmetimizin güvenliğini güçlendirmek veya işlevselliğini geliştirmek için kullanılacağı durumlar veya yasal olarak bu verileri daha uzun süreler boyunca saklamak zorunda olduğumuz durumlar dışında, genellikle daha kısa bir süre için saklanır.


 

#Veri Transferi


 

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, eyalet, il, ülke veya veri koruma yasalarının sizin yargı yetki alanınızdakilerden farklı olabileceği diğer resmi yargı yetkisi dışındaki bilgisayarlara aktarılabilir ve bu bilgisayarlarda saklanabilir.

Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunuyorsanız ve bize bilgi vermeyi seçerseniz, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere verileri Amerika Birleşik Devletleri'ne aktardığımızı ve orada işlediğimizi lütfen unutmayın.

Bu Gizlilik Politikasına verdiğiniz onayın ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu aktarıma ilişkin anlaşmanızı temsil eder.

OwODark, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikası kapsamında ele alınmasını sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır ve güvenlik dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadığı sürece Kişisel Verileriniz bir kuruluşa veya ülkeye aktarılmayacaktır. verileriniz ve diğer kişisel bilgileriniz.


 

#Verilerin İfşası Yasal yükümlülükler


 

OwODark, bu tür bir eylemin aşağıdakiler için gerekli olduğuna iyi niyetle inanarak Verilerinizi ifşa edebilir:


 

Yasal bir yükümlülüğe uymak

OwODark'un haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak

Hizmetle bağlantılı olası suistimalleri önlemek veya araştırmak için

Hizmet kullanıcılarının veya kamunun kişisel güvenliğini korumak

Yasal sorumluluğa karşı korumak için


 

#Veri Güvenliği


 

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmaya çabalarken, bunların mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.


 

#Verilerin İfşası


 

Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) ikamet ediyorsanız, belirli veri koruma haklarına sahipsiniz. OwODark, kişisel veri kullanımınızı düzeltmenize, değiştirmenize, silmenize veya sınırlandırmanıza izin vermek için makul adımlar atmayı amaçlar.


 

Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilerden haberdar olmak ve sistemlerimizden kaldırılmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.


 

Belirli durumlarda aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:


 

Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilere erişme, bunları güncelleme veya silme hakkı. Mümkün olduğunda, Kişisel Verilerinize doğrudan hesap ayarları bölümünden erişebilir, bunları güncelleyebilir veya silinmesini talep edebilirsiniz. Bu işlemleri kendiniz yapamıyorsanız, size yardımcı olabilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçin.

Düzeltme hakkı. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda bilgilerinizin düzeltilmesini isteme hakkınız vardır.

İtiraz hakkı. Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz. Kısıtlama hakkı. Kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği hakkı. Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilerin bir kopyasını yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir biçimde sağlama hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği hakkı. Ayrıca, OwODark'un kişisel bilgilerinizi işlemek için desteğinize güvendiği herhangi bir zamanda onayınızı geri çekme hakkına da sahipsiniz.


 

Lütfen bu tür taleplere yanıt vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi unutmayın.

Kişisel Verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir Veri Koruma Makamına şikayette bulunma hakkınız vardır. Daha fazla bilgi için lütfen Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (EEA) yerel veri koruma yetkilinizle iletişime geçin.


 

Servis sağlayıcıları


 

Hizmetimizi kolaylaştırmak ("Hizmet Sağlayıcılar"), Hizmeti bizim adımıza sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri kullanabiliriz.

Bu üçüncü şahıslar, Kişisel Verilerinize yalnızca bu görevleri bizim adımıza gerçekleştirmek için erişebilir ve bunları ifşa etmemek veya başka herhangi bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür.


 

Analitik


 

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.


 

Google Analytics


 

Google Analytics, Google tarafından sunulan ve web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analiz hizmetidir. Google, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve izlemek için toplanan verileri kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılır. Google, reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için toplanan verileri kullanabilir.

Google Analytics kapsamı dışında kalma tarayıcı eklentisini yükleyerek Hizmet'teki etkinliğinizin Google Analytics'e sunulmasını devre dışı bırakabilirsiniz. Eklenti, Google Analytics JavaScript'in (ga.js, analytics.js ve dc.js) ziyaret etkinliği hakkında Google Analytics ile bilgi paylaşmasını engeller.

Google'ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik ve Şartlar web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr


 

Hizmetimizi desteklemeye ve sürdürmeye yardımcı olmak için size reklamlar göstermek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.


 

Google AdSense ve DoubleClick Çerez

Üçüncü taraf bir satıcı olarak Google, Hizmetimizde reklam sunmak için çerezleri kullanır. Google'ın DoubleClick çerezini kullanması, kendisinin ve ortaklarının, Hizmetimize veya İnternet'teki diğer web sitelerine yaptıkları ziyaretlere dayalı olarak kullanıcılarımıza reklam sunmasına olanak tanır.

Google Ads Ayarları web sayfasını ziyaret ederek ilgi alanına dayalı reklamcılık için DoubleClick Çerezinin kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz: http://www.google.com/ads/preferences/


 

#Ödemeler


 

Hizmet dahilinde ücretli ürünler ve/veya hizmetler sağlayabiliriz. Bu durumda, ödeme işlemleri için üçüncü taraf hizmetleri kullanırız (ör. ödeme işlemcileri).

Ödeme kartı bilgilerinizi saklamayacağız veya toplamayacağız. Bu bilgiler, kişisel bilgilerinizin kullanımı Gizlilik Politikasına tabi olan üçüncü taraf ödeme işlemcilerimize doğrudan sağlanır. Bu ödeme işlemcileri, Visa, MasterCard, American Express ve Discover gibi markaların ortak çabası olan PCI Güvenlik Standartları Konseyi tarafından yönetilen PCI-DSS tarafından belirlenen standartlara uygundur. PCI-DSS gereksinimleri, ödeme bilgilerinin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamaya yardımcı olur.


 

#Diğer Sitelere Bağlantılar


 

Hizmetimiz, işletmediğimiz diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısını tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Herhangi bir üçüncü taraf site veya hizmetin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve sorumluluk kabul etmemekteyiz.


 

#Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler


 

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu sayfada yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişiklik hakkında sizi bilgilendireceğiz.


 

Değişiklik yürürlüğe girmeden ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmındaki "yürürlük tarihini" güncellemeden önce sizi e-posta ve/veya Hizmetimizle ilgili belirgin bir bildirim yoluyla bilgilendireceğiz.


 

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikası değişiklikleri, bu sayfada yayınlandığında geçerlidir.